Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

SLAVEC - SZALÓCVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Szalóc (Slavec) község a Kelet- és Közép-Szlovákiát össezkötő főút mellett a Sajó (Slaná) folyó szűk kanyonjában, két fennsík (a Szilicei és a Pelsőci) között terül el. A terület már a neolitikumban lakott volt, amit a közeli Kamenná maštaž barlangban talált régészeti leletek is bizonyítanak. A község három részből áll – Szalóc, Vígtelke (Vidová) és Gombaszög (Gombasek). Szalócot először 1243-ban említik. A Bebek család birtokolta, később pedig a Csetneky család. A község legjelentősebb birtokosai az Andrássyak voltak. A lakosság bányászattal és vasgyártással foglalkozott. Ma a község határában, a Pelsőci fennsík lejtőjén mészkövet fejtenek és dolgoznak fel. Szalóc domináns épülete a református templom. Eredetileg gótikus épület volt, 1801-ben viszont jelentős mértékben átépítették. Érdekességként említhetők a népi építészetet képviselő fennmaradt házak. Vígtelkéről és Gombaszögről 1320-ból származik az első feljegyzés. Vígtelkén szintén van református templom. Gombaszög történelmi műemléke a Pálos rendi kolostor romjai, amely 1371-től egészen a 17. századig állt, amikor a császári hadak lerombolták. Közelében található az ú.n. Kézművesház és a nemesi kúria, amely teljes felújításra szorul. Gombaszögre érve , az út bal oldalán egy régi kovács hámor épülete látható. A leglátogatottabb turistalátványosság a közismert Gombaszögi barlang, amely az UNESCO listáján is szerepel. 1951-ben fedezték fel, rozsnyói barlangászok. Teljes hossza 1,5 km; a nagyközönség számára 285 m-es szakasza van megnyitva. Szlovákiában elsőként, 1968-ban itt kezdték alkalmazni a szpeleoterápiát, a légzőszervi megbetegedések gyógyítására. A barlang közelében üdülőkörzet, sátortábor és szabadtéri színpad van. A községen áthalad egy jelzett turistaút, amelyen haladva megismerhetik a Szlovák Karsztvidék ritka növényeit és a környező természet szépségeit.

Anglický preklad komentára
The village Slavec lies on the main route that connects east and centre Slovakia, in a narrow canyon of the river Slaná surrounded by two plains – Silická and Plešivecká. Archeological findings in nearby cave Kamenná maštaž prove the territory was settled as early as Neolithic period. The village consists of three parts – Slavec, Vidová and Gombasek. Slavec is mentioned in the year 1243 for the first time. It belonged to the Bebeks and later to the family of Štítnik. The most important owners of the village were the Andrássys. Inhabitants occupied themselves with mining and ironmonger. Nowadays, in the territory on the slope of Plešivecká plain there is mined and processed calcite. Dominant of Slavec is a reformed church. It was originally built as a Gothic building; in 1801 it was markedly rebuilt. Houses with preserved folk architecture are also interesting. The first mention about Vidová and Gombasek is found in documents from the year 1320. In Vidová also stands a church of reformed denomination. Historical monument in the part Gombasek are remains of the cloister Paulínov which stood there from the year 1371 up to the 17th century when it was devastated by imperial military. Not far from that there is a so-called “Remeselny dom” (Craft House) and yeomanry curie that needs a complete reconstruction. At the entrance to Gombasek, to the left from road an old building of the smiths´s forges captures you. The most visited tourist attraction is known Gombasecká cave, recorded in the list UNESCO. It was founded in the year 1951 by the cavers from Rožňava. Its total length is more than 1,5 km and the length of 285 metres is accessible for public. Speleotherapy for the treatment of respiratory diseases started to use here in 1968 as in the first cave in Slovakia. Near the cave there is a cottage colony, tent camp and natural amphitheatre built there. Marked hiking pathway leads through the village by which you can get know precious plants and charm of surrounding nature of Slovenský kras.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Slavec liegt auf der wichtigen Strassetrasse, die die Ost- und Mittelslowakei verbindet. Sie befindet sich in einem engen Canyon des Flusses Slaná zwischen zwei Plateaus – Silicaer und Plešivecer. Dieses Gebiet war schon im Neolit besiedelt, das beweisen mehrere archäologische Funde in der nahgelegenen Höhle Kamenná maštaž (Steinstall). Die Gemeinde wird von drei Teilen gebildet – Slavec, Vidová und Gombasek. Slavec wird zum ersten Mal im Jahre 1243 erwähnt. Es gehörte der Familie Bebek und später der Familie Štítnik. Die bedeutendsten Besitzer der Gemeinde waren die Mitglieder der Familie Andrássy. Die Einwohner beschäftigten sich mit dem Bergwesen und mit dem Eisenhandwerk. In der Gegenwart wird im Kataster der Gemeinde, am Hang des Plešivecer Plateaus, Kalzit gefördert und bearbeitet. Eine Dominante von Slavec ist die reformierte Kirche. Ursprünglich war sie ein gotischer Bau, im Jahre 1801 wurde sie jedoch wesentlich umgebaut. Interessant sind auch die Häuser mit der erhaltenen Volksarchitektur. Die erste schriftliche Erwähnung von Vidová und Gombasek befindet sich in den Listen aus dem Jahre 1320. Auch in Vidová steht eine reformierte Kirche. Ein historisches Denkmal im Teil Gombasek ist die Ruine eines Paulinerklosters, der hier vom Jahre 1371 bis zum 17. Jahrhundert stand, als er von kaiserlichen Truppen vernichtet wurde. Unweit befindet sich ein sog. Handwerkerhaus und ein Adelhaus, das eine komlette Rekonstruktion braucht. Beim Eintritt in Gombasek fesselt Ihre Aufmerksamkeit links von der Strasse das Gebäude des Schmiedehammerwerkes. Die meistbesuchte touristische Attraktion ist die bekannte Gombaseker Höhle, die in die Liste UNESCO eingetragen wurde. Sie wurde 1951 von Rožňavaer Speläologen entdeckt. Ihre Gesamtlänge beträgt 1, 5 km, den Besuchern wurden 285 m zugänglich gemacht. Als in der ersten Höhle in der Slowakei begann man hier die Speläotherapie anzuwenden, um die Krankheiten der Atemwege zu behandeln. In der Nähe der Höhle wurde eine Hüttensiedlung, ein Zeltenlager und ein natürlicher Amphiteater erbaut. Durch das Dorf führt ein markierter Wanderweg, auf dem man die raren Pflanzen und den Zauber der Natur in der Umgebung kennen lernen kann.

Print/Tlači