Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

NOVÁ BAŠTA - ÚJBASTVideo
Play video


Magyar language version of commentary
A Cseres-hegység vulkanikus eredetű hegyei között, a Gortvát tápláló patak völgyében található Óbást (Nová Bašta) község. Bár első említése 1267-ből származik, a község ettől jóval korábban alakult. Az ókorban ez a vidék több kultúra képviselői által lakott terület volt. A 10. és a 11. században érkezett a Medvesaljára – a Medves-hegy alatti területre – a magyar törzsek egy része, ahonnan a nép továbbköltözve a környező vidéken telepedett le. A község a múltban az ajnácskői váruradalomhoz tartozott. További tulajdonosai voltak a Máriássyak, a Nyáryak, és más gömöri nemesi családok. A falu eredeti elnevezése Egyházasbást volt, amely abból eredt, hogy itt alakították ki a plébániát az egész környék részére. A falu a megerősített templommal egyúttal a környék védőbástyájaként is szolgált. Az első templom, amely Szent Miklós nevét viselte, már 1290 előtt itt állt. Újbást domináns épülete az 1397-ben épült román stílusú, Szent Istvánról elnevezett római katolikus templom. A templomot többször átépítették, aminek következtében elveszítette eredeti jellegét. További érdekesség a falumúzeum, amely bemutatja a múlt századok embereinek életét. A községben van kultúrház, sportlétesítmény és ravatalozó. A faluban általános iskola és óvoda is működik. Az idősek otthonában 23 lakó tölti életének nyugdíjas éveit. Újbást kiindulópont a Cseres-hegység szép természeti környezetében található némely jelöletlen, de jól elérhető turistaútvonalához és a községben adottak a feltételek a turizmus fejlődéséhez. Az ide látogatók kihasználhatják a Pogányvár (Pohanský hrad) panzió által nyújtott szolgáltatásokat is, amely átlagon felüli színvonalú elszállásolást nyújt, jó konyhával rendelkezik, van benne szauna és gyógymasszázs szolgáltatások is.

English language version of commentary
The village Nová Bašta is located in a valley of the leftside tributary of Gortva, surrrounded by volcanic sierra Cerová vrchovina. Although, the first time it is noticed after the year 1267, it is no doubt older. In antiquity the area was settled by many civilizations. On the area called Podmedvedie (in hugarian Medvesalja) under the peak Medveš, some tribes of old Hungarians settled down and later on they dispersed over the neighbourhood. In the past the village belonged to hájnačske castle county. It was possessed by the Mariássys, Nyárys and others Gemers´noble families. Its origin name, „Kostolná Bašta“ was derived from the fact, that there was a parish that serves the whole vicinity. The village with a fortified church was a defence bastion in that territory simultaneously. The first church consecrated to Saint Mikulᚠstood there as early as before the year 1290. Now, the dominant of Nová Bašta is the Romanesque Roman – Catholic church Of Saint Stephan from 1397. It was rebuilt several times and it causes that the church losts its origin look. Another interest is a village´s museum that brings closer life of people in previous centuries. In the village you find a community centre, sports area and mourning house. There is an elementary school and kindergarten. In the old people's home of pro – family character, 23 inhabitants spend afternoon of their life. Nová Bašta is a starting point of many not marked but easy reach hiking pathways through the interesting nature of Cerová vrchovina. It has all precondition for development of tourism. The visitors can use the services of the pension „Pohanský hrad“. It offers an extra accommodation, delicious cuisine, sauna and therapeutic massages.German language version of commentary
Die Gemeinde Nová Bašta liegt mitten im Vulkangebirge Cerová Vrchovina im Tal des linken Nebenflusses des Flusses Gortva. Sie wurde erste mal im Jahre 1267 erwähnt, aber sie ist bestimmt älter. Im Altertum wurde dieses Gebiet von mehreren Kulturen besiedelt. Teil der alten Ungaren hatte sich im 10. und 11. Jahrhundert im Gebiet Podmedvedie (ungarisch Medesalja) angesiedelt. Dann zersprengten sie sich in die Umgebung. Die Gemeinde gehörte damals der Burgherrschaft Hajnačske. Sie wurde von den Familien Mariássyovci, Nyáryiovci und anderen Gemer-Adelfamilien besessen. Es wurde hier ein Pfarrsprengel für ganze Umgebung gesiedelt, deshalb nannte sich damals die Gemeinde Kostolná Bašta. Die Gemeinde mit befestigter Kirche wurde gleichzeitig auch Abwehrbastion für ganze Umgebung gewesen. Die erste Kirche, die dem st. Mikulᚠeingeweiht wurde, hatte hier schon vor dem Jahre 1290 gestanden. Heutige Dominante bildet die romanische römischkatholische Kirche st. Štefana aus dem Jahre 1397. Sie wurde mehrmals umgebaut, deshalb verlor sie ihr ehemaliges Aussehen. Sie können auch das Dorfmuseum, das das Lebensstil der in vorigen Jahrhunderten lebenden Menschen zeigt, besichtigen. In dem Dorf befinden sich auch eine Grundschule, ein Kindergarten, ein Kulturhaus, Sportareal und Trauerhaus. In dem Altersheim können 23 Rentner den Herbst des Lebens verbleiben. Nová Bašta bildet der Ausgangspunkt für mehrere nicht markierte, aber leicht erreichbare Wanderwege durch schöne Natur des Hügellandes Cerová Vrchovina. Die Gemeinde bietet ideale Voraussetzungen für Entwicklung des Tourismus. Die Besucher können auch die Diensten der Pension Pohansky hrad, die Extraunterkunft, gute Küche, Sauna und Pflegemassage bietet, ausnützen.

Print/Tlači