Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GEMERSKÁ PANICA - GÖMÖRPANYITVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Gömörpanyit (Gemerská Panica) község a Zólyom-Kassa főútvonalon fekszik, a Sajó (Slaná) folyó mellett. A járási székhelytől, Rozsnyótól (Rožňava) 30 km-re található, délnyugati irányban; Tornaljától (Tornaža) pedig 6 km-re, északra. Dél-Gömör jellegzetes falvai közé tartozik. A községet először 1247-ben említik, Ponich néven. A 13. századból származó iratokból megtudhatjuk, hogy ezen a területen eredetileg két település létezett. Felső- és Alsópanyit a 16. században fokozatosan egy községgé vált. 1427-ben a Tornallyayak és a Kompolthyak tulajdonában volt. A Rákóczi felkelés alatt a község elnéptelenedett. A lakosság földműveléssel, fuvarozással, szén- és mészégetéssel, juh- és kecsketenyésztéssel foglalkozott. A Gömörpanyitba látogatók figyelmét főleg az 1801-ben épült evangélikus templom kelti fel. Eredetileg barokk stílusban épült, később klasszicista stílusú átalakításokat hajtottak végre rajta. A templom belső terének legrégibb része az 1656-ból származó, fából készült keresztelőkút. Az idelátogatók bizonyosan nem hagyják ki a fél évszázaddal később épült szecessziós nemesi kúria megtekintését sem. A tulajdonosa Kubínyi gróf, magyar országgyűlési képviselő volt. Ő volt a Pelsőc-Murány vasútvonal tervezője. A kastély ma, a felújítása után panzióként működik. A faluban aránylag új római katolikus templom áll, amely a 20. század 60-as éveiben épült. Említést érdemelnek még a népi építészet jó állapotban fennmaradt épületei is. A polgároknak több üzlet és szolgáltatás áll rendelkezésére, és a közelmúltban felújították a ravatalozó épületét is. A községnek jelenleg kb. 800 lakosa van, akiknek a fő jövedelemforrása a mezőgazdaság.

Anglický preklad komentára
Gemerská Panica is located on the main route Zvolen – Košice, on a terrace of the Slaná river. It is 30 km southwest from the county town Rožňava and 6 km north from Tornaža. It belongs to typically villages of south Gemer. The first mention about the village Ponich is from the year 1247. In the 13th century we learnt from documents about existence of two colonies in that area. The Upper and the Lower Panica united to the one village. In 1427 it is asserted as property of the Tornallyay and Kompolthy family. The village was depopulated during Rákoszi´s uprising. The inhabitants were skillful in agriculture, cartage, lime burning and coal burning, sheep breeding and goat breeding. If you visit Gemerská Panica, an evangelical church from 1801 will catches your eye. It was built in Baroque style and later classicistic features were added. The oldest part of the interior is the wooden font from 1656. Don´t miss sightseeing tour of half – century early seccesional yeomanry curie. Its owner was deputy of Hungarian assembly, the count Kubínyi, designer of railway Plešivec – Muráň. Nowadays the mansion is after reconstruction and serves as a pension. In the village relatively new Roman Catholic church stands, that was completed in the 60´s of 20th century. The houses with folk architecture in a good condition also rate a mention. Besides network of shops and services the mourning house, been reconstructed lately, also serves the inhabitants Nowadays there live around 800 inhabitants, of whom the main livelihood is agriculture.Nemecký preklad komentára
Gemerska Panica wurde mit Hauptstrasse Zvolen – Košice durchgequert, auf Terrasse des Flusses Slana. Von der Kreisstadt Rožňava ist sie 30 Km südwestlich und von Tornaža 6 Km nördlich entfernt. Es gehört unter typischen Gemeinden des südlichen Gemer. Die erste Erwähnung über die Gemeinde stammt aus dem Jahre 1247. Aus den Materialien aus dem 13. Jahrhundert erfahren wir, dass hier damals zwei Siedlungen waren. Vyšná (oberes) und Nižná (unteres) Panica hatten sich im 16. Jahrhundert in einem Dorf verbunden. Im Jahre 1427 wurde es als Eigentum der Familie Tornallyayovci und Familie Kompolthyovci eingeführt. Durch den Rákoczi-Aufstand wurde die Gemeinde tot. Die Einwohner beschäftigten sich mit Landwirtschaft, Fuhrgeschäft, Kohlenbrand, Kalklöschung und mit Schafen- und Ziegenzucht. Die evangelische Kirche aus dem Jahre 1801 weckt bestimmt Ihr Interesse. Sie wurde im Barockstil gebaut, aber danach wurde sie klassizistisch umgebaut. Der älteste Bestandteil ist die Taufschale aus dem Jahre 1656. Bestimmt sollen sie nicht auch die Besichtigung der um Halbjahrhundert jüngere, im Sezessionsstil gebaute, Kurie auslassen. Sie wurde bei dem Abgeordnete von Ungartag, der Spesenritter Kubínyi, der die Eisenbahnlinie Plešivec – Muráň entworfen hat, besessen. Heute nach der Rekonstruktion dient sie als Pension. In der Gemeinde steht auch eine ziemlich neue römischkatholische Kirche, die im 60-ej Jahren des 20. Jahrhunderts fertiggebaut wurde. Es lohnt sich noch die Häuser mit gut erhaltener Volksarchitektur zu besuchen. In dem Dorf befinden sich einige Geschäfte und ein erneuertes Trauerhaus. Gegenwärtig lebt in dem Dorf ungefähr 800 Einwohner, deren Berufsbrot die Landwirtschaft bildet.

Print/Tlači