Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

CHANAVA- HANVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Hanva (Chanava) a Sajó völgyében fekszik, a csízi gyógyfürdő közelében. A község első említése 1266-ból származik. A település a ma kultúrházként használt Darvas kúria helyén állt egykori kolostor mellett épült fel. A község máig megtartotta mezőgazdasági jellegét. Sok éve békésen élnek egymás mellett magyar és szlovák anyanyelvű lakói. Az 1852-es és 1868-as évek közötti időszakban papként tevékenykedett a községben Tompa Mihály költő és hazafi, akinek a sírja a kálvinista templom mellett található. A síremléken kívül megtekinthető a költő mellszobra és a tiszteletére létesített emlékszoba is. A kálvinista templom 1830-ban épült, amely mellett az 1995-ben épült ravatalozó áll. A községben van még nyugdíjasotthon, diakónusok központja (amely 2004-ben kezdte meg működését), magyar tannyelvű általános iskola és óvoda is. A férfikórus már sokéves hagyományokra tekint vissza, és a múlt évben megalakult a női kórus is. A községben működik még az önkéntes tűzoltók szervezete és van futballcsapat is.

Anglický preklad komentára
Chanava is situated in the valley of Slaná, not far from the spa Číž. The first mention about it is from 1266. It originated near a mansion that stood where the present curie of Darvaš family is. Nowadays, the curie is used as a community centre. The village preserved an agricultural character up to the present. For ages there have lived in union Hungarian and Slovaks. Within the years 1852 – 1868 there lived outstanding person, Tompa Mihály, parson and writer, who is buried next to Calvinistic church. Besides the tomb, you find there either his bust or commemorative room. The Calvinistic church has stood there since 1830. Next to that, there is a mourning house, built in 1995. In the village there is also an old people's home – diaconal centre, that has been in operation since 2004. There is kindergarten and elementary school both with hungarian language of instruction. There is a Men ´s singing choir for ages, and since last year there has been a women´s one. There is also a voluntary fire brigade and football team.

Nemecký preklad komentára
Chanava befindet sich im Tal des Baches Slana, nähe dem Bad Číž. Die erste Erwähnung über die Gemeinde stammt aus dem Jahre 1266. Sie entstand bei einem Kloster, das damals auf dem Platz der heutigen Kurie der Familie Darvašovci gestanden hatte. Slowaken und Ungaren leben hier schon lange Jahren in Harmonie. In den Jahren 1852 – 1868 wirkte hier der bedeutende Sachwalter, Pfarrer und Dichter Tompa Mihály. Er wurde neben der Calvinkirche begraben. Außer seinem Grab finden sie hier sein Brustbild und sein Gedenkzimmer. Calvinkirche steht hier seit dem Jahre 1830. Neben der Kirche finden sie ein Trauerhaus, das im Jahre 1995 gebaut wurde. In dem Dorf befindet sich auch ein Altenheim – Diakonisches Zentrum, das seit dem Jahre 2004 im Betrieb ist. Das Dorf hat sein Kindergarten und seine Grundschule mit ungarischer Unterrichtssprache. Schon seit langen Jahren existiert hier Männergesangverein und voriges Jahr gründeten die Frauen auch einen Verein auch. Es funktioniert hier auch eine freiwillige Feuerwehrmannschaft und eine Fußballmannschaft.

Print/Tlači