Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

MURÁNSKA ZDYCHAVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Muránska Zdychava község gyönyörű természeti környezetben, a Stolicei hegyek fő hegygerince alatt, a Zdychava patak völgyében fekszik. Első említése 1551-ből származik, amelyben Zdykawa néven szerepel. A községet az oláh kolonizáció idején népesítették be és a murányi uradalom birtokaihoz tartozott. A település szétszórt jellege máig is fennmaradt. Magasan a község felett lévő tanyákon szinte megállt az idő, és az ottani lakosok még ma is úgy élnek, mint az elmúlt évszázadokban. Néhány eredeti, fából épített régi ház is fennmaradt itt. A község domináns épülete az újonnan épült római katolikus templom. Mellette falazott harangláb áll. A lakosság a falu mögött pihenőzónát alakított ki, amelyet a helyi lakosság és a turisták használnak ki.
Anglický preklad komentára


The village Muránska Zdychava is situated in a marvelous surroundings, under the main ridge of Stolické vrchy (hills). The first time it is mentioned in the year 1551 under the name Zdykawa. The village was settled by Wallachian colonization and was under the control of Muráň county. Original sparse settlement has preserved till now. In the mountain settlement high above the village, it seems the time stopped and people live there like in past centuries. Several original wooden houses preserved, too. Dominant of the village is a new-built Roman-Catholic church. Next to that there stands a brick built belfry. In the village vicinity they built a breathing zone, used not only by local inhabitants but also by tourists.
Nemecký preklad komentára


Die Gemeinde Muránska Zdychava liegt in der wunderschönen Umgebung, unter dem Hauptkamm des Gebirges Stolické vrchy, im Tal des Baches Zdychava. Zum ersten Mal wird sie 1551 unter dem Namen Zdykawa erwähnt. Die Gemeinde wurde durch die walachische Kolonisation besiedelt und war der Herrschaft von Muráň unterstellt. Die ursprüngliche verstreute Besiedlung blieb hier bis jetzt erhalten. Es scheint, dass die Zeit in den Weilern hoch über dem Dorf stehen geblieben ist und die Leute leben dort ähnlich, wie in den vergangenen Jahrhunderten. Es sind hier auch einige ursprüngliche Holzhütten erhalten. Die Dominante der Gemeinde ist die neugebaute römisch-katholische Kirche. Neben der Kirche steht ein gemauerter Glockenturm. Hinter der Gemeinde haben die Bewohner eine Erholungszone gebaut, die sowohl von den Heimischen, als auch von Touristen genutzt wird.
Print/Tlači