Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

LICINCE - LICEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Lice (Licince) község Jolsvától (Jelšava) délre, a Murány folyó völgyében fekszik. A község közigazgatási területe 1830 hektár, lakosságának száma 683 fő. A falu első említése 1243-ból származik, amelyben Lincha néven szerepel. Eredetileg a gömöri királyi várbirtokhoz tartozott, későbbi birtokosa az Ákos család, azután pedig a Bebek család volt. A lakosság földműveléssel és kézművességgel foglalkozott, ezen belül főleg cserépedények készítésével, kovácsmesterséggel és szénégetéssel. A község műemlékei a 18. század végén épült két egyszintes klasszicista kastély. Az alsó kastélyt nemrég felújították, benne szálláshelyek kialakítását tervezik. A község domináns épülete az 1830-ban épült római katolikus Szent Miklós püspök templom, amelyet a 14. századi középkori kis templom helyére építettek.
Anglický preklad komentára


The village Licince lies to the south from Jelšava, in a valley of the river Muráň. The area of the village is of 1830 hectares and there live 683 inhabitants there. The first time it is mentioned in the year 1243 under the name Lincha. It belonged to the noble castle Gemer. Later, Licince was possessed by the family of Ákos and then the Bebeks. The dwellers lived on agriculture and crafts, mainly pottery, smithery and coal minery. The sights of the village are two one-floor classicistic mansions from the end of 18th century. Lower one has been reconstructed recently and nowadays has ambitions to became a lodging house. Dominant of the village is a Roman-Catholic church of Saint Mikulᚠthe Bishop built in the year 1830 on a place of medieval small church from the 14th century
Nemecký preklad komentára


Die Gemeinde Licince liegt südlich von Jelšava im Tal des Flusses Muráň. Der Kataster der Gemeinde hat 1830 ha und es leben hier 683 Einwohner. Die Gemeinde wird zum ersten Mal im Jahre 1243 unter der Bezeichnung Lincha erwähnt. Sie gehörte der königlichen Burg Gemer. Später wurde das Geschlecht Ákos zum Besitzer des Dorfes und nach ihnen die Familie Bebek. Die Bewohner ernährten sich mit der Landwirtschaft und mit Handwerken, vor allem mit der Töpferei, mit dem Schmiedehandwerk und mit der Kohlenbrennerei. Zu den Denkmälern des Dorfes gehören zwei ebenerdige Kastelle aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das untere Kastell wurde unlängst rekonstruiert und es hat die Ambition, zu einer Unterkunftseinrichtung zu werden. Die Dominante der Gemeinde ist die römisch-katholische Kirche des Hl. Nikolaus des Bischöfes, die 1830 an der Stelle einer mittelalterlichen Kirche aus dem 14. Jahrhundert erbaut wurde
Print/Tlači