Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KOCIHAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Kociha község a Rőcei-hegység (Revúcka vrchovina) déli részén, a Kecegei-pataknak (Kocížsky potok) a Rima folyóba való torkolatánál fekszik. A történelmét 1298 óta írásos formában jegyezték fel. A mai község területén egykor sörfőzde, a „Vörös szerzetesek” fából épült kolostora és üveggyár állt. A lakosság főleg földműveléssel, kádármesterséggel és állattenyésztéssel foglalkozott. Az egyetlen kulturális és történelmi emlékmű az 1856-ban épült kései klasszicista stílusú evangélikus templom. A felújítása 1910-ben történt. Mellette kis, fából készült harangláb áll. Ezen kívül a községben látható még a 2. világháborúban elesettek emlékműve, van kultúrház, ravatalozó, vegyesbolt. Kocihán alkották képeiket Anton Dostál és Ján Roháč népművészek. A község részét alkotja Suchý Potok település is, ahol a vidéki turizmus fellendítését tervezik.

Anglický preklad komentára
The village is located in the south part of Revúcka uplands, at the confluence of Kocížsky brook and the river Rimava. Its history has been supported on paper since 1298. On the place of present village there was a brewery, wooden cloister of „ červení mnísi“ ( red monks), and glassworks. The inhabitants were mostly skillful in agriculture, cooperage and cattle breeding. The one cultural – historic monument is the late classicistic evengelical church that was built in 1856. It was refashioned in 1910. Next to that you find a small wooden belfry. Besides that there is the memorial of fallen during the II. World War, community centre, mourning house and shop with assorted goods. In Kociha, folk painters Anton Dostál and Ján Roháč lived. The part of the village is the seat Suchý Potok, where development of village hiking is planed.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt in dem südlichen Teil des Hügellandes Revúcka vrchovina, auf dem Zusammenfluss des Kocížsky Baches und der Fluss Rimava. Die Geschichte der Gemeinde ist seit dem Jahre 1298 schriftlich belegt. Auf dem Platz der heutigen Gemeinde waren seinerzeit Brauerei, Holzkloster ´´Červených mníchov´´ und Glashütte. Die Einwohner beschäftigten sich hauptsächlich mit Landwirtschaft, Böttcherarbeit und Viehzucht. Die spätklassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1856 ist die einige historische Sehenswürdigkeit. Erneuert wurde sie im Jahre 1910. Neben der Kirche steht ein kleiner Holzglockenturm. Außerdem befinden sich hier ein Denkmal der Kriegstoten des 2. Weltkriegs, ein Kulturhaus, Trauerhaus und ein Geschäft mit gemischtem Sortiment.

Print/Tlači