Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GEMERSKÁ POLOMAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Gemerská Poloma (Veszverés) a Súžov-i patak és a Sajó (Slaná) folyó egybefolyásánál, a Volovica hegy lábánál fekszik. A község első említése 1282-ből származik. A falu elnevezése onnan ered, hogy egykor egy hatalmas szélvihar nagyon sok fát tört össze a falu helyén. A község eredetileg a Bebek család tulajdonában volt, később az Andrássyak birtokolták, akik megteremtették itt a bányászatot és a vasgyártást. A 15. században még két településről esik szó – Nagy- és Kis Veszverésről. (Malá a Vežká Poloma). A mai község a két községrész 1959-ben történt hivatalos egyesítése révén jött létre. A faluban két templom áll. A klasszicista evangélikus templom 1784-ben épült, a barokk-klasszicista római katolikus templom pedig 1802-ben. Kis Veszverésben (Malá Polomka) egy kis harangláb is látható. Eredetileg templom állt mellette, amelyet a 17. században a vallási villongások idején leromboltak. A falu szülötte volt Peter Kellner Hostinský, amire az evangélikus plébánia falán elhelyezett emléktábla emlékeztet. A Kurtáková nevű helyen emlékművet állítottak a II. világháború idején történt repülőgép-szerencsétlenség áldozatai emlékére. A műemlékek közé sorolják a Huta nevű egykori fogadó épületét is, amelyben ma szeszfőzde üzemel. A helyi népi szokásokat és kultúrát őrzi és ápolja a Dolina helyi népi együttes.

Anglický preklad komentára
The village Gemerská Poloma lies on the junction of Súžovský brook and river Slaná under the massive Volovec. The first mention is from the year 1282. Its name probably comes from a windstorm which broke many trees long time ago. The village belonged to the Bebeks and later Andrássys who vivified mining and iron production.. In the 15th century there are mentioned two seats – Vežká and Malá Poloma. The present village originated by official uniting of these seats in the year 1956. In the village stand two churches. Classicistic evangelical church from the year 1784 and a Baroque-classicistic Roman-Catholic church from the year 1802. In the part Malá Poloma is situated a small belfry. Originally there stands a church near that but it was demolished during reformatory troubles in the 17th century. Peter Kellner Hostinský, writer, was born in the village, which is commemorated with memorable table situated on the building of evangelical presbytery. In memory of plane crash during the Second World War there is a memorial on Kurtáková street. Among monuments we can also place the former hostel Huta along the street which serves as a distilling factory at present. Local folk traditions and culture are still preserved by the local folk group Dolina.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Gemerská Poloma liegt am Zusammenfluss des Baches Súžovský potok und des Flusses Slaná, unter dem Massiv Volovec. Die erste Erwähnung ist aus dem Jahre 1282. Ihre Benennung stammt angeblich von einen Windsturm, der hier einst viele Bäume entwurzelt hat. Die Gemeinde gehörte den Familien Bebek und später Andrássy, die den Bergbau und die Eisenproduktion belebt haben. Im 15. Jahrhundert werden zwei Siedlungen erwähnt –Malá und Vežká Poloma (Grosse und Kleine Poloma). Die gegenwärtige Gemeinde entstand nach ihrer amtlichen Vereinigung im Jahre 1956. Im Dorf stehen zwei Kirchen. Die klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1784 und die barock-klassizistische römisch-katholische Kirche aus dem Jahre 1802. Im Teil Malá Poloma befindet sich ein kleiner Glockenturm. Ursprünglich stand neben ihm eine Kirche, die während der Unruhen in den Zeiten der Reformation im 17. Jahrhundert vernichtet wurde. In der Gemeinde wurde der Schriftsteller Peter Kellner Hostinský geboren, daran erinnert die Gedenktafel am Gebäude des evangelischen Pfarramtes. Ein Denkmal an den Unfall eines Flugzeuges während des II. Weltkrieges ist ein Monument auf Kurtáková. Unter Denkmäler kann auch die ehemalige Strassengaststätte eingereiht werden, die heute als Brennerei dient. Die lokalen Volksbräuche zu erhalteh hilft die lokale Folkloregruppe Dolina.

Print/Tlači