Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GEMER- SAJÓGÖMÖRVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Sajógömör (szlovákul Gemer), a történelmileg jelentős község a Nagyrőcei (Revúca) járás déli részén, a Sajó (Slaná) folyó jobb partján fekszik, 42 km-re Nagyrőcétől és 4 km-re Tornaljától (Tornaža). Az első említés a településről 1198-ból származik. Gömör (Gemer) vára valaha a község feletti Őrhegyen állt. A feljegyzések Gumur néven említik, Gumur lovag váraként. A 16. századi török háborúkban a vár elpusztult. A település királyi tulajdon volt. A 14. században a megye székhelye és annak második legnagyobb városa lett. Fokozatosan legjelentősebb földesuraivá váltak a Széchyek, Wesselényiek és a Csákyak. A község a 15. században korlátozott városi jogokat kapott. 1853-ban a templomot, plébániát és a kastélyt kivéve csaknem az egész falu leégett. Sajógömör néhány évszázadon át a művelődés központja volt. A községben már 1616-ban latin iskola működött, a 18. században magasabb fokozatú magyar iskolával gazdagodott és a 19. században megnyílt az evangélikus gimnázium, amelyben a szlovák irodalom és értelmiségiek több klasszikusa és képviselője végezte tanulmányait, mint többek között Janko Matuška, Pavel Jozef Šafárik, Janko Kráž, Ján Kalinčiak. A község hírnevét Czinka Panna hegedűsnő, több értékes régészeti ásatás és többek között a Mátyás királyról szóló híres monda is gyarapította. Ott tartózkodásának emlékét őrzi egy 1917-ből származó bronzszobor a parkban. A község legjelentősebb szakrális építménye az 1882-ben neogót stílusban épült evangélikus templom. Noha már 1510-ben állt itt egy evangélikus templom, de azt 1881-ben lebontották. A belső térben František Plachy 1882-ben készült festményeivel, a Mennybemenetellel és az Utolsó vacsorával díszített oltár található. Sajógömör további értékes építészeti emléke a jelenleg felújítás alatt álló 18 századi neobarokk kastély. A látogatók elszállásolása a 28-as számú házban lehetséges.Anglický preklad komentára
Historically the most important village Gemer is situated in the south of the Revúca county, on the right bank of the Slaná river. It is 42 km from Revúca and 4 km from Tornaža. The first mention about the seat is from the 1198. The castle Gemer stood on a watchhill above the village. In records it is noticed under the name Gumur as a seat of the knight Gumur. It was devastated in the 16 th century, during Turkish wars. The village was a royal property. In the 14th century Gemer became a seat of the whole district and its second biggest town. The most important squires were families – the family of Széchy , Wesselény and Csáky. In the 15th century obtained limited city rights. In 1853 almost the whole village was devastated by fire except a church, presbytery and mansion. It was a seat of education for centuries. As early as 1616 there was a latin school there, in the 18th century Hungarian upper school was added up and in the 19th century evangelical grammar school did, where many classicists of Slovak literature and representatives of Slovak educated class like Janko Matúška, Pavel Jozef Šafárik, Janko Kráž, Ján Kalinčiak and others, studied. The village also became famous for the violinist Czinka Panna, many archaeological findings and moreover for a famous legend of the king Matej. Bronze statue from 1917 in the park characterizes his residence. The most important sacral building of the village is a neogothic Evangelical church from 1882. As early as 1510 there stood an evangelical church rather but in 1881 it was took apart. In its interior there is an altar with pictures of Ascension Day and of the Last Supper, painted in 1882 by František Plachý. Another rarity of Gemer is the late Baroque mansion from the 18th century, which has being reconstructed. Accomodation is offered in the house number 28.Nemecký preklad komentára
Das historisch bedeutende Dorf Gemer befindet sich im südlichen Teil von Bezirk Revúca, am rechten Ufer des Flusses Slaná. Von Revúca ist es 42 km und von Tornaža 4 km entfernt. Die erste Erwähnung über die Siedlung stammt aus dem Jahre 1198. Die Burg Gemer stand damals auf dem Wachberg über dem Dorf. In den Aufzeichnungen wurde sie unter dem Namen Gumur, als Sitz des Ritters Gumur erwähnt. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg während der türkischen Kriege zerstört. Das Dorf war königliches Eigentum. Im 14. Jahrhundert wurde Gemer zum Sitz des gesamten Gaus und seine zweitgrößte Stadt. Nach und nach sind die Familien Széchy, Wesselényi und Csáky zu den bedeutendsten Landesherren geworden. Im 15. Jahrhundert bekam das Dorf beschränkte Stadtrechte. Im Jahre 1853 wurde fast das ganze Dorf, außer der Kirche, der Pfarre und dem Schloss in einem Brand zerstört. Einige Jahrhunderte lang war Gemer ein Bildungszentrum. Schon im Jahre 1616 war hier eine lateinische Schule, im 18. Jahrhundert kam eine ungarische Oberschule und im 19. Jahrhundert ein evangelisches Gymnasium hinzu, wo auch mehrere Klassiker der slowakischen Literatur und Repräsentanten der slowakischen Intelligenz wie Janko Matuška, Pavel Jozef Šafárik, Janko Kráž, Ján Kalinčiak und andere studiert haben. Das Dorf wurde auch durch die Geigerin Czinka Panna, durch mehrere wertvolle archäologische Ausgrabungen und außer anderem auch durch die berühmte Sage über den König Matthias berühmt. An seinen Aufenthalt erinnert die Bronzestatue im Park aus dem Jahre 1917. Der bedeutendste Sakralbau des Dorfes ist die neogotische evangelische Kirche aus dem Jahre1882. Schon im Jahre 1510 stand hier zwar eine evangelische Kirche, sie wurde aber im Jahre 1881 auseinander genommen. Im Inneren der Kirche befindet sich ein Altar mit den Bildern der Himmelfahrt und des Letzten Mahls von František Plachy aus dem Jahr 1882. Ein weiteres wertvolles Objekt von Gemer ist das spätbarocke Schloss aus dem 18. Jahrhundert, das zurzeit rekonstruiert wird. Unterkunftsmöglichkeit für die Besucher bietet das Haus Nummer 28.

Print/Tlači